Mkbasics BeLife Fitste Bedrijf van Twente

Asito - Lenneke van der Molen

Een toonaangevende, landelijke schoonmaakorganisatie als Asito heeft belang bij medewerkers die vitaal zijn en plezier hebben en houden in hun werk. Ook hier is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema, want personeel is schaars. Asito zet daarom groots in om het werkplezier te verhogen en de vitaliteit te bevorderen. Laagdrempelige initiatieven worden genomen om iedereen te overtuigden en mee te laten doen. Good habits, mindfullness, online cursussen; een breed programma moet de bewustwording vergroten en leiden tot blije en tevreden medewerkers. En uiteindelijk ook tot blije en tevreden klanten. De eerste stappen zijn gezet.

Webton - Anke Heerze

Een volleyclub sponsoren is geen garantie dat de eigen medewerkers fit zijn en lekker in hun vel zitten. Oprichter Ton en zijn zus Anke Heerze van internetbedrijf Webton beseften dat gezondheid niet alleen sprongkracht vergt maar ook veerkracht. Anke zette een uitgebreid programma op om duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te optimaliseren. Want het gaat er niet alleen om dat je met plezier naar je werkt gaat, maar ook met een goed gevoel weer naar huis. Aandacht voor mentale fitheid, gezondheid en vitaliteit bevordert ook de creativiteit, wat aanbevelenswaardig is bij een club webbouwers. Dat het geen windowdressing is bij Webton bewijst het lage ziekteverzuim.

Copyright 2018 - Van Deinse Media BV